Telefon: 0 312 231 41 20

        1. Adınız soyadınız, TC kimlik numaranız, açık adresiniz
        2. Karşı tarafın; adı soyadı (kurum ise ünvanı), biliyorsanız TC Kimlik Numarası, adresi
        3. Mümkün olduğunca açık ve öz şekilde aşağıdaki hususları dilekçenizde belirtiniz
                a. Davanızın konusu
                b. Davayı açma nedeniniz
                c. Talebiniz (dava sonucu elde etmek istediğiniz sonuç)
                d. Yasal dayanaklarınız
                e. Delilleriniz
                i. Dilekçeniz arkasına delil listesi ekleyerek tüm delillerinizi sıra ile yazınız ii. Elinizde olan delilleri dilekçeniz ekinde  
                  sıra numarası vererek sununuz iii. Elinizde olmayan delillerin nereden temin edileceğini açık şekilde yazınız.
                f. Davaya konu olayın (şeyin) gerçekleştiği tarih ve sizin öğrendiğiniz tarih 
                g. Varsa dava konusu ile ilgili içtihatlar (önceki kesinleşmiş mahkeme kararlarından örnekler) 

WhatsApp Destek